Vores mål

Standarden

Børnehuset Smølferne har siden den åbnede i juni 2016 udviklet sig år for år og skabt flotte resultater, både hvad angår børnenes tilegnelse af dansk, samt i deres videre forløb i skolen. Vores resultater og positive omdømme har gjort os attraktive
i lokalsamfundet. Dette motiverer ledelsen og personalet til hele tiden at udvikle sig og tilegne sig ny viden på området.

Vores mål er at skabe og opretholde en daginstitution af højeste standard.

Personaleforhold

Huset har formået at have en stabil medarbejderstab, som har været dedikeret til deres arbejde. Ledelsen har sørget for at skabe en stres-fri arbejdsmiljø, som tager hensyn til den enkelte medarbejder i huset. Dette har resulteret i at huset
har haft en sygdomsprocent på under 1 % i 2018. Vi mener at gode og sunde rammer, med høj normering af personale i forhold til børneantal, både skaber en bedre udvikling hos det enkelte barn, samt vores ansatte.

Vores mål er at skabe en arbejdsplads, hvor den enkelt medarbejder føler ejerskab i huset, og fortsat ønsker at yde sit bedste.

Forældresamarbejde

I Smølferne har vi særlig fokus på forældresamarbejdet og forældreinddragelsen. Vi mener at et sundt og godt samarbejde fra begge parter er en nødvendighed for at skabe de bedste rammer og resultater for barnet. Vi arbejder efter at have et
fælles mål for barnet, og sørger for at skabe trygge rammer til det enkelte barn i alle overgange, og har stor fokus på barnets sociale udvikling og trivsel.

Vores mål er at udvikle og skabe borger med en sund dannelse, som i fremtiden bidrager positivt til samfundet.

Smølfernes bidrag til lokalsamfundet

Børnehuset Smølferne ønsker at kunne bidrage til lokalsamfundet. I den anledning arbejder ledelsen på at etablere en trafikskole i vores nuværende legeplads på Møllevej 1 i Nivå. Trafikskolen skal være et tilbud til alle institutioner i Hørsholm-
og Fredensborg Kommune, som har til formål at lærer barnet at befærde sig sikkert i trafikken. Målet er at børn i en tidlig alder skal have kendskab til færdselssikkerheden i et sikkert miljø, efter et endt forløb modtager barnet Smølfernes
Trafik kørekort.

Dernæst tilsigter vi at vores nuværende legeplads på Møllevej 1 i Nivå skal benyttes som en åbent bemandet legeplads, hvor institutioner og private familier kan benytte sig af de forskellige legeredskaber og begive sig ud i et naturskønt område.

I Smølferne ønsker vi at udskille os fra den traditionelle daginstitution som vi kender i dag, derfor vil vi tilbyde borgerne i Kommunen at kunne benytte sig af vores institutionslokaler efter institutionens lukketid. Vi tænker bl.a. på mødre
grupper eller foreninger som har tilknytning til børn i daginstitutionsalderen.

Vores mål er, at vi i en tidlig alder sikrer børnene en større trafikforståelse, samt at tilbyde en alternativ legeplads, som skal være til glæde for private børnefamilier. Samtidig ønsker vi at kunne bidrage med vores fysiske rammer, til
andre som kunne have glæde af dem.

Smølfernes profil

Børnehuset Smølferne ønsker at skabe en international profil, som både tiltrækker etniske danske familier, udenlandske familier, som er i landet i forbindelse med arbejde, samt tosprogede familier. Vi ønsker at vores institution skal afspejle
den mangfoldighed som findes i vores samfund. Vi har erfaringen og baggrunden til at kunne forene den mangfoldighed som findes i vores samfund, og skabe en daginstitution hvor danske værdier som demokratiforståelse og medbestemmelse udspiller
sig i hverdagen med børnene. Vi vil med andre ord kunne være brobygger og formidler mellem de danske værdier og folk med en anden baggrund/kultur.

I den anledning profilerer Børnehuset Smølferne sig på to kerne områder:

Vores mål er at barnet skal tilegne sig et ordforråd på mellem 5.000 – 10.000 ord inden skolestart.

Vores mål er at give barnet nogle sunde vaner, styrke det både fysisk og mentalt.