Priser

Priser

Priserne pr. 1/1-2019 for:

Er man eneforsørger, studerende eller har en lav indkomst, er der mulighed for at søge om hel eller delvis tilskud på forældrebetalingen i den kommune man er bosat i.